Saturday, March 15, 2014

கலைஞனே ஒரு சிறப்பு

கலை என்பது ஒரு மகிழ்வு
கலை நயம் என்றால் ஒரு செறிவு
கலை  பொருள் ஒரு வியப்பு
கலைஞனே  ஒரு சிறப்பு
 

No comments:

Post a Comment